BRANIE MIARY

miara

Sposób brania miary:

1 -OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ

2-OBWÓD PASA

3-DłUGOŚĆ RĘKAWA BEZ ZGINANIA

4- DŁUGOŚĆ SZATY

 – (Po tyle do środka ramienia do ziemi, przy szacie długiej)

 – (Po tyle od środka ramienia do kolana, przy szacie krótkiej)

5- DŁUGOŚĆ ALBY OD PASA DO ZIEMI (PROSZĘ PODAĆ RZECZYWISTY WYMIAR)*

6- OBWÓD KOŁNIERZYKA

*- TYLKO PRZY ALBIE DŁUGIEJ